งานสำรวจ

คือ การวัดและคำนวณเพื่อหาตำแหน่งของจุดต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่อยู่บนภูมิประเทศ 

งานสำรวจสามารถจำแนกออกเป็น 3 วิธีได้ ดังนี้

  • สำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
  • สำรวจด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
  • สำรวจโดยการวัดบนพื้นดิน

ติดต่อรังวัดที่ดิน SCR Survey

phone-call (1)

081-488-4304 (พรชัย)
LINE: 0814884304

map

189/11 ซอยประชัญคดี สุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110