ใบเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ

โฉนดเลขที่ 21813 + 21815 ต.พระสมุทรเจดีย์ อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ขนาดพื้นที่ตามหน้าโฉนด 97+96 = 193 ตารางวา

ราคาขาย : ทั้ง 2 แปลง 4,439,000 บาท หรือคิดเป็น 23,000 บาท ต่อตารางวา

-ค่ารังวัดเอกชน(ถ้ามี) : นายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบ

-ค่าคอมมิชชั่นนายหน้า : 1.5% จากจํานวนเงินทั้งหมดที่ผู้ขายได้รับ

-ค่าธรรมเนียมการโอน (2%) ค่าอากรแสตมป์ (0.5%) และ ค่าภาษีเงินได้ : ผู้ขายและผู้ซื้อ รับผิดชอบคนละครึ่ง

หมายเหตุ

  • ที่ตั้งที่ดินอยู่ที่ ซอย หมอเสริม2 สามารถเข้าจากทางถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์84 [วัดคู่สร้าง] ที่ดินบางส่วนโดน ลํารางสาธรณะกินหน้าดินไป เจ้าของที่จึงทําการปักหมุดในน้ําจํานวน 4 หมุด[ 2 แปลง]
  • ที่ดินมี3แปลงติดกัน โดยที่ของผู้ขายจะอยู่ระหว่าง 2ข้าง ของที่ดินของคนละเจ้าของ โดยเจ้าของแปลงกลางมี ความประสงค์จะขายด้วย
  • พิกัดแปลง 13.5980023,100.5402198 พื้นที่สี: ม่วง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-488-4304 (พรชัย)