ใบเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ

เลขที่ 5271 ตำบล(สันทราย) ท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ราคาขาย : ไร่ละ 2.5 ล้านบาท 

-ค่ารังวัดเอกชน(ถ้ามี) : นายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบ

-ค่าคอมมิชชั่นนายหน้า : 1.5% จากจํานวนเงินทั้งหมดที่ผู้ขายได้รับ

-ค่าธรรมเนียมการโอน (2%) ค่าอากรแสตมป์ (0.5%) และ ค่าภาษีเงินได้ : ผู้ขายและผู้ซื้อ รับผิดชอบคนละครึ่ง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-488-4304 (พรชัย)