ใบเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ

โฉนดเลขที่ 9054 ต.นาดี อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดพื้นที่ตามหน้าโฉนด (ก่อนทําการรังวัด) 13 ไร่ 1 งาน 54 วา

ราคาขาย : ต่อไร่ 9,000,000 บาท หรือคิดเป็น 22,500 บาท ต่อตารางวา

-ค่ารังวัดเอกชน(ถ้ามี) : นายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบ

-ค่าคอมมิชชั่นนายหน้า : 1.5% จากจํานวนเงินทั้งหมดที่ผู้ขายได้รับ

-ค่าธรรมเนียมการโอน (2%) ค่าอากรแสตมป์ (0.5%) และ ค่าภาษีเงินได้ : ผู้ขายและผู้ซื้อ รับผิดชอบคนละครึ่ง

เงื่อนไข

หลังจากเซ็นรับรองผลรังวัดแล้วที่ดินจะถูกแบ่งเป็น 2 แปลง เนื่องจากมีถนนตัดผ่าน ให้ผู้ซื้อทําสัญญาซื้อทั้งสอง แปลง โดยจะคิดพื้นที่ที่เหลือตามจริงหน้าโฉนด ราคาตารางวาละ 22,500 เท่ากันทั้งสองแปลง

หมายเหตุ

1. ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอน (ภาษีอากรธรรมเนียม) ตามราคาประเมิณเท่านั้นในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการโอนที่ดิน ตามราคาซื้อขายจริง ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
2. ในส่วนที่ดินด้านที่ติดโรงงาน ได้มีการโดนลักลอบขุดดินผู้ซื้อควรข้ามาตรวจสอบหน้าดินที่เสียหายก่อนการตัดสินใจ

พิกัดแปลง 13.5880439,100.297117 พื้นที่สี : เขียว

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-488-4304 (พรชัย)