รังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดิน คือการให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเขตที่ดิน เพื่อยืนยันขนาดที่ดิน โดยการรังวัดปักเขต, การทำเขต, การใช้เครื่องมือวัด, การรังวัดเพื่อให้ทราบที่ตั้งของที่ดิน และการรังวัดหาแนวเขตและเนื้อที่ของที่ดิน

งานสำรวจ

การบริการด้านงานสำรวจ งานแผนที่ภูมิประเทศ งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอื่นๆ

งานบริการ

บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับที่ดิน การตรวจสอบสถานะโฉนดที่ดิน น.ส.3ก น.ส.3 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

previous arrow
next arrow
Slider

SCR SURVEY

ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน บริการด้านรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่วประเทศ มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน  มีกฎหมายรองรับใบอนุญาตเลขที่ 340 (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) 

ข้อมูลบริการ

105742

รังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดิน ตรวจสอบเขตที่ดิน เพื่อยืนยันขนาดที่ดิน โดยการรังวัดปักเขต, การทำเขตฯ

89761

งานสำรวจ​

การบริการด้านงานสำรวจ งานแผนที่ภูมิประเทศ งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอื่นๆ

S__15654914

งานบริการ

บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับที่ดิน
การตรวจสอบสถานะโฉนดที่ดิน อื่นๆ

Untitled-1

ฝากขายที่ดิน​

บริการรับฝากขายที่ดิน
นายหน้าฝากขายที่ดิน

105742

รังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดิน ตรวจสอบเขตที่ดิน เพื่อยืนยันขนาดที่ดิน โดยการรังวัดปักเขต, การทำเขตฯ

89761

งานสำรวจ​

การบริการด้านงานสำรวจ งานแผนที่ภูมิประเทศ งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอื่นๆ

S__15654914

งานบริการ

บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับที่ดิน
การตรวจสอบสถานะโฉนดที่ดิน อื่นๆ

Untitled-1

ฝากขายที่ดิน​

บริการรับฝากขายที่ดิน
นายหน้าฝากขายที่ดิน

การรังวัดที่ดิน

คือ การรังวัดปักหลักเขตเพื่อหาแนวเขตที่ดิน การรังวัดเพื่อหาที่ตั้งของที่ดินเพื่อยืนยันขนาดของที่ดินในโฉนด เพราะแม้จะมีโฉนดที่ดินยืนยัน แต่ถ้าหากไม่พบหลักเขตก็จะกลายเป็นที่ดินเลื่อนลอยไป ดังนั้น เจ้าของที่ดินจึงควรทำการรังวัดที่ดินทุก ๆ 10ปี เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าอาณาเขตที่ดินยังอยู่ในตำแหน่งเดิม

อัตราค่าบริการ

งานรังวัดสอบเขตที่ดิน, แบ่งแยกโฉนดที่ดิน, รวมโฉนดที่ดิน

1-2 ไร่ ราคา 30,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

21-50 ไร่ ราคา 50,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

51-75 ไร่ ราคา 60,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

76-100 ไร่ ราคา 70,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

101-120 ไร่ ราคา 84,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

121-150 ไร่ ราคา 100,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

151-175 ไร่ ราคา 115,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

176-200 ไร่ ราคา 130,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

200-250 ไร่ ราคา 145,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

250-300 ไร่ ราคา 160,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

300-350 ไร่ ราคา 175,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

350 ไร่ขึ้นไป ราคา 190,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

กรณีเนื้อที่เกินกว่า 350 ไร่ คิดค่าบริการบวกเพิ่ม 10,000

เงื่อนไขการเสนอราคา

1.ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2.ราคานี้เป็นราคาที่ผู้ว่าจ้างจะให้ผู้รับจ้างดำเนินการรังวัดแบ่งแยกจัดสรรต่อไป

3.ราคารวมค่าหลักเขตที่ดิน ค่าขนย้ายหลักเขต และค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว

4.ราคานี้ใช้ในกรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลเท่านั้น

5.กรณีที่กินตั้นอยู่พื้นที่อื่นราคาจะคิดเพิ่มตามระยะทาง (ตามข้อตกลงเพิ่มเติม)

6.กรณีคำขอที่ 2 ขึ้นไป ต้องเป็นของแปลงที่ดินที่อยู่ติดกันหรือห่างกันไม่ไกล

7.ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 75 วัน นับจากวันนัดรังวัด (แล้วแต่ขนาดเนื้อที่)

8.การชำระเงิน ชำระเงินเป็นงวดงานตามหนังสือแบบสัญญารับจ้างรังวัดที่ดิน

9.ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการถากถางแนวเขตที่ดินให้ก่อนวันทำการรังวัด

อัตราค่าบริการ

งานรังวัดสอบเขตที่ดิน, แบ่งแยกโฉนดที่ดิน, รวมโฉนดที่ดิน

1-2 ไร่ ราคา 30,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

21-50 ไร่ ราคา 50,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

51-75 ไร่ ราคา 60,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

76-100 ไร่ ราคา 70,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

101-120 ไร่ ราคา 84,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

121-150 ไร่ ราคา 100,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

151-175 ไร่ ราคา 115,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

176-200 ไร่ ราคา 130,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

200-250 ไร่ ราคา 145,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

250-300 ไร่ ราคา 160,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

300-350 ไร่ ราคา 175,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

350 ไร่ขึ้นไป ราคา 190,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800

กรณีเนื้อที่เกินกว่า 350 ไร่ คิดค่าบริการบวกเพิ่ม 10,000

เงื่อนไขการเสนอราคา

1.ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2.ราคานี้เป็นราคาที่ผู้ว่าจ้างจะให้ผู้รับจ้างดำเนินการรังวัดแบ่งแยกจัดสรรต่อไป

3.ราคารวมค่าหลักเขตที่ดิน ค่าขนย้ายหลักเขต และค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว

4.ราคานี้ใช้ในกรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลเท่านั้น

5.กรณีที่กินตั้นอยู่พื้นที่อื่นราคาจะคิดเพิ่มตามระยะทาง (ตามข้อตกลงเพิ่มเติม)

6.กรณีคำขอที่ 2 ขึ้นไป ต้องเป็นของแปลงที่ดินที่อยู่ติดกันหรือห่างกันไม่ไกล

7.ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 75 วัน นับจากวันนัดรังวัด (แล้วแต่ขนาดเนื้อที่)

8.การชำระเงิน ชำระเงินเป็นงวดงานตามหนังสือแบบสัญญารับจ้างรังวัดที่ดิน

9.ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการถากถางแนวเขตที่ดินให้ก่อนวันทำการรังวัด

อัตราค่าบริการ

งานรังวัดสอบเขตที่ดิน, แบ่งแยกโฉนดที่ดิน, รวมโฉนดที่ดิน

1-2 ไร่ ราคา 30,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

21-50 ไร่ ราคา 50,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

51-75 ไร่ ราคา 60,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

76-100 ไร่ ราคา 70,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

101-120 ไร่ ราคา 84,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

121-150 ไร่ ราคา 100,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

151-175 ไร่ ราคา 115,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

176-200 ไร่ ราคา 130,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

200-250 ไร่ ราคา 145,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

250-300 ไร่ ราคา 160,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

300-350 ไร่ ราคา 175,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

350 ไร่ขึ้นไป ราคา 190,000 บาท ครั้งต่อไป 5,800 บาท

กรณีเนื้อที่เกินกว่า 350 ไร่ คิดค่าบริการบวกเพิ่ม 10,000 บาท

เงื่อนไขการเสนอราคา

1.ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2.ราคานี้เป็นราคาที่ผู้ว่าจ้างจะให้ผู้รับจ้างดำเนินการรังวัดแบ่งแยกจัดสรรต่อไป

3.ราคารวมค่าหลักเขตที่ดิน ค่าขนย้ายหลักเขต และค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว

4.ราคานี้ใช้ในกรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลเท่านั้น

5.กรณีที่กินตั้นอยู่พื้นที่อื่นราคาจะคิดเพิ่มตามระยะทาง (ตามข้อตกลงเพิ่มเติม)

6.กรณีคำขอที่ 2 ขึ้นไป ต้องเป็นของแปลงที่ดินที่อยู่ติดกันหรือห่างกันไม่ไกล

7.ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 75 วัน นับจากวันนัดรังวัด (แล้วแต่ขนาดเนื้อที่)

8.การชำระเงิน ชำระเงินเป็นงวดงานตามหนังสือแบบสัญญารับจ้างรังวัดที่ดิน

9.ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการถากถางแนวเขตที่ดินให้ก่อนวันทำการรังวัด

ติดต่อรังวัดที่ดิน SCR Survey

phone-call (1)

081-488-4304 (พรชัย)
LINE: 0814884304

map

189/11 ซอยประชัญคดี สุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110