ใบเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ

ขายที่ดิน 800 ตารางวา โฉนด 8 แปลง แปลงละ 100 ตารางวา

ที่ตั้งที่ดิน : ซอยประชัญคดี จากปากทางซอยถึงแปลงที่ดิน ระยะทาง 350 เมตร

ราคาขาย : ตารางวาละ 350,000 บาท 

– ค่านายหน้า 1.5% ตามยอดเงินขาย

-ค่าคอมมิชชั่นนายหน้า : 1.5% จากจํานวนเงินทั้งหมดที่ผู้ขายได้รับ

-ค่าธรรมเนียมการโอน : ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าอากร ผู้ซื้อ ผู้ขาย ชำระคนละครึ่ง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-488-4304 (พรชัย)