ใบเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ

โฉนดเลขที่ 40170 ตำบล สองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขนาดพื้นที่ 2 แปลง ราคาขายไร่ละ 1,000,000 บาท

– ค่าโอนฝ่ายละครึ่ง

– ค่านายหน้า 1.5%

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-488-4304 (พรชัย)