ใบเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ

โฉนดเลขที่ 8316+8318 ซ.สีมิตร อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ขนาดพื้นที่ตามหน้าโฉนด 65 3/10 + 65 5/10 = 130 8/10 ตารางวา

-ราคาขาย : ตารางวาละ 42,000

-ค่ารังวัดเอกชน(ถ้ามี) : นายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบ

-ค่าคอมมิชชั่นนายหน้า : 1.5% จากจํานวนเงินทั้งหมดที่ผู้ขายได้รับ

-ค่าธรรมเนียมการโอน (2%) ค่าอากรแสตมป์ (0.5%) และ ค่าภาษีเงินได้ : ผู้ขายและผู้ซื้อ รับผิดชอบคนละครึ่ง

หมายเหตุ

พิกัดแปลง 13.550502,100.270622 พื้นที่สี : เขียว

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-488-4304 (พรชัย)