ใบเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ

โฉนดเลขที่ 1170 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดพื้นที่ตามหน้า โฉนด 6ไร่ 3งาน 46 2/10ตารางวา

ราคาขาย : ไร่ละ 3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7,500 บาทต่อตารางวา

-ค่ารังวัดเอกชน(ถ้ามี) : นายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบ

-ค่าคอมมิชชั่นนายหน้า : 1.5% จากจํานวนเงินทั้งหมดที่ผู้ขายได้รับ

-ค่าธรรมเนียมการโอน (2%) ค่าอากรแสตมป์ (0.5%) และ ค่าภาษีเงินได้ : ผู้ขายและผู้ซื้อ รับผิดชอบคนละครึ่ง

หมายเหตุ

พิกัดแปลง 13.596947,100.246078 พื้นที่สี : เขียว

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-488-4304 (พรชัย)