ใบเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ

โฉนดเลขที่ 62096 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จังหวัดกรุงเทพ

ขนาดพื้นที่ตามหน้า โฉนด 418 ตารางวา ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 แยกซอยเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9(ซอย 30) ระยะทาง 1,150 เมตร

ราคาขาย : ตารางวาละ 25,000 บาท 

– ค่านายหน้า 1.5% ตามยอดเงินขาย

-ค่าคอมมิชชั่นนายหน้า : 1.5% จากจํานวนเงินทั้งหมดที่ผู้ขายได้รับ

-ค่าธรรมเนียมการโอน : ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าอากร ผู้ซื้อ ผู้ขาย ชำระคนละครึ่ง

หมายเหตุ

พิกัดแปลง 13.596947,100.246078 พื้นที่สี : เขียว

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-488-4304 (พรชัย)