ใบเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ

โฉนดเลขที่ 8722 ถนนรามอินทรา กม.14 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ

ขนาดพื้นที่ตามหน้าโฉนด 21.9 ตารางวา

ราคาให้เช่า 23,000 บาท

-ค่าคอมมิชชั่นนายหน้า : 3% จากจํานวนเงินทั้งหมดที่ผู้ขายได้รับ

-ค่าธรรมเนียมการโอน (2%) ค่าอากรแสตมป์ (0.5%) และ ค่าภาษีเงินได้ : ผู้ขายและผู้ซื้อ รับผิดชอบคนละครึ่ง

หมายเหตุ

พิกัดแปลง 13.809559539459,100.6953641501

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-488-4304 (พรชัย)