ใบเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ

โฉนดเลขที่ 1003 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

-ราคาขาย : ไร่ละ 8 ล้าน

หมายเหตุ

ข้างๆ เป็นรีสอร์ท ชื้อ เติมสุข

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-488-4304 (พรชัย)