“ภาษีที่ดินใหม่” ปี 2563

“ภาษีที่ดินใหม่” ปี 2563

✅1.กฏหมายที่ดินใหม่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท เพื่อการเกษตรกรรม อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และที่ดินรกร้าง

✅2.กฏหมายภาษีใหม่นี้ผลักดันให้เกิดการสร้างประโยชน์ในที่ดิน และพื้นที่ดินที่ไม่เกิดประโยชน์จะเสียภาษีในอัตรที่ค่อนข้างสูง อาจเกิดแรงขายที่ดินเปล่าในตลาด และอาจเกิด Over Supply ในกลุ่มอสังหา

✅3.ใครที่มีที่ดินเปล่าควรพัฒนาที่ดินของตัวไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านหรือทำพื้นที่การเกษตรเพื่อไม่ให้เข้าข่ายเป็นพื้นที่รกร้างและเสียภาษีสูง

✅4.ใครที่บ้านหลายหลังควรจัดการบริหารให้ดี เพราะมีสิทธิยกเว้นภาษีสำหรับบ้านหลังแรกหรือบ้านที่เราอาศัย

✅5.ภาษีที่ดินใหม่ เริ่มใช้จริงวันที่ 1 มกรา 63 โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้นภายในสิงหาคม 63
ข้อมูลจาก : moneybuffalo.in.th

ใส่ความเห็น